ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุเนตร บุตรชานนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2564,13:06  อ่าน 19 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เผยแพร่นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ Happy Reading อ่านอะไรใกล้ตัว
รายละเอียดผลงาน
แบบตอบรับเผยแพร่นวัตกรรม https://forms.gle/qGnfEfD3Na4mm7Ce9
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2564,13:06   อ่าน 19 ครั้ง