โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
-  ตำบลไตรตรึงษ์  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่