NT Activities News : credit by นางวนิดา เลาหศักดิ์ประสิทธิ์
อบรมการใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลในวัยรุ่น รอบที่1
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์เป็นสนามสอบ o-net ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมทบทวนความรู้ความถนัดทั่วไป
พิธีทำบุญถวายสังฆทานประกอบการเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนา 2
รับการนิเทศจากคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานงบประมาณการใช้เงินอุดหนุนยากจนแบบมีเงื่อนไข
ส่งมอบป้าย อย.น้อย ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เยี่ยมบ้านและช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564
ตสน.สพม.กพ เข้าติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของโรงเรียนนครไตรตรึงษ์
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์แสดงความยินดีกับ นางสาวอาริษา ฉิมสุพร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพนักงานราชการ
นักเรียนชั้น ม.6 เข้ารับแนะแนวเรื่องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ประจำปีการศึกษา 2563
อบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ประชาสัมพันธ์วิธีการลดขยะ
การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ประจำปีการศึกษา 2563
แสดงความยินดีกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
รับมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์
NT Activities News 25
NT Activities News 24
NT Activities News 23
NT Activities News 22
NT Activities News 21
NT Activities News 20
NT Activities News 19
NT Activities News 18
NT Activities News 17
NT Activities News 16
NT Activities News 15
NT Activities News 14
NT Activities News 13
NT Activities News 12