ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมห้องเรียนปลอดศูนย์
งานวัดและประเมินผล กลุ่มงานบริหารวิชาการ ได้จัดกิจกรรมห้องเรียนปลอดศูนย์ โดยให้นักเรียนได้ดำเนินการแก้ 0, ร, มส ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด และทำการมอบเกียรติบัตรให้กับห้องเรียนที่ไม่มีนักเรียนค้าง 0, ร, มส เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครูที่ปรึกษาในการดูแลนักเรียนต่อไป
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2564,22:25   อ่าน 4540 ครั้ง