ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลอันดับที่ 3 จากการประกวดเรียงความ เรื่อง "การนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษานำไปใช้ใน
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายปุณณวิช แก้วปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ นส.ฐิติมา ศรีพุดตาล นักเรียนชั้น ม.5/1 ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 จากการประกวดเรียงความ เรื่อง "การนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษานำไปใช้ในชีวิตได้อย่างไร" ตามโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฎิบัติในสถานศึกษา จัดโดย ศึกษาธิการภาค 18 และ นส.อัษราภัค สาสนันท์ ชั้น ม.5/2 รับรางวัลเด็กดีศรีสังคม จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2564,20:31   อ่าน 4643 ครั้ง