ภาพกิจกรรม
กีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โรงเรียนนครไตรตรึษ์ จัดงานกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายกิมฮง ภัทรไกร ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษขั้นพื้นฐาน โดยนายปุณณวิช แก้วปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางปิยะมาศ สิงห์ทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และฝ่ายบริหารให้การต้อนรับ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการโดยนายอนุชัย อินทเสน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย กิจกรรมประกอบไปด้วยการเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันกรีฑา การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่และน้องโรงเรียนนครไตรตรึงษ์
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2564,15:37   อ่าน 1870 ครั้ง