ภาพกิจกรรม
โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 นายปุณณวิช แก้วปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ได้เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน การขอกำหนดตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีหรือเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ (ว.21) โดยมี นางปิยมาศ สิงห์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ได้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จากนางณัฐกานต์ ขมินกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์นางศิริวรรณ เมืองเหลือ ครูโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์  นางสุภา ดีมี  ครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2564,19:55   อ่าน 1496 ครั้ง