ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการอบรมการเสริมสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย และการเลือกตั้งท้องถิ่นแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 นาปุณณวิช แก้วปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ได้เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมการอบรมการเสริมสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย และการเลือกตั้งท้องถิ่นแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเพื่อก้าวสู่ความเป็นพลเมืองคุณภาพ เป็นกำลังหลักสำคัญของชาติบ้านเมือทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้รับความอนุเคราะห์ในการจัดกิจกรรมจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร 
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2564,19:29   อ่าน 784 ครั้ง