ภาพกิจกรรม
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์เข้ารับการนิเทศ ติดตาม การประกันคุณภาพ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
วันที่ 3 กันยายน 2562 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์เข้ารับการนิเทศ ติดตาม การประกันคุณภาพ โดยมี นายสมบัติ ตันเจริญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วย นางสาวพิมพ์ทอง มุสิกะปาน หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศก์คึกษา สพม.41 และดร.ภิญโญ แก่งศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณะครู การนิเทศติดตามครั้งนี้ได้ติดตามในเรื่อง งานประกันคุณภาพการศึกษา งานนิเทศภายใน หลักสูตรต้านทุจริต การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning เป็นต้น
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2562,09:41   อ่าน 1267 ครั้ง