ภาพกิจกรรม
ครูสุเนตร บุตรชานนท์ วิทยฐานะ ครูชำนาญการ เข้ารับประเมินครูต้นแบบการเรียนรู้บูรณาการครูทักษะชีวิต
วันที่ 1 ส.ค.2562 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ได้ต้อนรับ นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 นายสมพงษ์ เกตุกรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ และนายธงชัย มั่นสุข ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เข้าเป็นคณะกรรมการประเมินครูต้นแบบการเรียนรู้บูรณาการครูทักษะชีวิต ได้แก่ ครูสุเนตร บุตรชานนท์ วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ซึ่งเป็นการประเมินระดับ เขตตรวรราชการ การดำเนินโครงการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติครูที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนจนบังเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อเข้ารับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี 2562 โดยมี ดร.ภิญโญ แก่งศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2562,11:33   อ่าน 1324 ครั้ง