ภาพกิจกรรม
ประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562
วันที่ 21 มิ.ย. 2562 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ได้ต้อนรับ นายสุดเขต สวยสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 นายคำพอง สมศรีสุข ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา และข้าราชการในสังกัดกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในการประเมินผลงานเชิงประจักษ์การคัดเลือกเพื่อรับรางวัลด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562  ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตให้กับโรงเรียนและครูผู้สอนอีกด้วย
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2562,14:02   อ่าน 483 ครั้ง