ภาพกิจกรรม
ผู้บริหารและคณูะครูโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ร่วมการแข่งขันกีฬาเปตองเพื่อเชื่อมความสามัคคี
ช่วงเวลาบ่ายในวันที่ 6 มิ.ย.2562 ผู้บริหารและคณูะครูโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ร่วมการแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมความสามัคคีระหว่างคณะครูด้วยกัน โดยแบ่งคณะครูเป็น 4 คณะ ได้แก่ เพทาย บุษราคัม ไพลินและมรกต โดยผู้บริหารมีนโยบายในการ ส่งเสริมกีฬาให้คณะครูโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีในองค์กร
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,10:15   อ่าน 75 ครั้ง