ภาพกิจกรรม
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
วันที่ 31พฤษภาคม 2562 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญและอัตรายของบุหรี่รวมถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วย จึงจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกซึ่งตรงกับวันที่ 31พฤษภาคมของทุกปี โดยโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ของโทษบุหรี่ บริเวณหน้าเสาธง จากนั้นพักกลางวันได้มีการจัดกิจกรรมดนตรี นักเรียนได้ให้ความสนใจ ร่วมกิจกรรมร้องเพลงด้วยในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2562,13:35   อ่าน 56 ครั้ง