ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก สมศ.รอบ 4
วันที่ 3 เมษายน 2562 นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก สมศ.รอบ 4  ณ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์  ทั้งนี้ นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจ กับผู้บริหารโรงเรียนตลอดจนคณะครูในการรอรับการประเมินภายนอก สมศ.รอบ 4 จากนั้นผู้บริหารคณะครู ได้ร่วมจัดทำเกณฑ์มาตราฐานที่สถานศึกษากำหนดและใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาทั้ง 3 มาตรฐาน ตามที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2562,00:13   อ่าน 85 ครั้ง