ภาพกิจกรรม
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ได้ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนขลุงรัชดาภิกเษก อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 11-12 มีนาคม 2562 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ได้ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนขลุงรัชดาภิกเษก อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนคุณธรรม การบริหารงานแบบมีรส่วนร่วม การขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้กับโรงเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2562,00:02   อ่าน 97 ครั้ง