ภาพกิจกรรม
ประเมินติดตาม การจัดการศึกษา ในการประเมินตนเองในการเข้ารับการประเมินสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบ 4
วันที่ 7 มีนาคม 2562 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ได้รับการประเมิน นิเทศติดตาม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยนางสาวพิมพ์ทอง มุสิกะปาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธาน นางไพลิน เหมบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญกรพิเศษ และนายเทพพงษ์ ธวัชบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญกรพิเศษ เข้าประเมินติดตาม การจัดการศึกษา ในการประเมินตนเองในการเข้ารับการประเมินสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบ 4 การติดตามการจัดการเรียนแบบ STEM โรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น โดยมี ดร.ภิญโญ แก่งศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ให้การต้อนรับพร้อมด้วยคณะครู
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2562,23:52   อ่าน 122 ครั้ง