โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
-  ตำบลไตรตรึงษ์  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
เอกสารภายใน
กรอกรหัสผ่านเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร