โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
-  ตำบลไตรตรึงษ์  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน ม.ต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.78 KB
หลักสูตรที่เปิดสอน ม.ปลาย สายวิทย์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.78 KB
หลักสูตรที่เปิดสอน ม.ปลาย สายศิลป์ทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.15 KB