โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
-  ตำบลไตรตรึงษ์  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิมานในเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์
หมายความว่า  เมืองไตรตรึงษ์มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัย